Teie ostukorv on tühi!
Saate 25% allahindlust koodiga: BLACK *valitud toodete jaoks

Privaatsuspoliitika

I. Üldsätted

1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib MB "Internetinė parduotuvė" e-poe inbeauty.ee (MB "Internetinė parduotuvė") põhiliste isikuandmete kogumise, töötlemise ja säilitamise põhimõtteid ja korda.

2. Teie isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine on reguleeritud käesoleva privaatsuspoliitikaga, Eesti Vabariigi isikuandmete õigusliku kaitse seadusega ja muude õigusaktidega.

3. Esitades oma isikuandmed e-poes, nõustute sellega, et  MB "Internetinė parduotuvė" haldab ja töötleb neid käesolevas privaatsuspoliitikas ja õigusaktides sätestatud eesmärkidel, vahenditega ja korras.

4. MB "Internetinė parduotuvė" järgib järgmisi isikuandmete kaitse töötlemise põhimõtted:

  4.1. Isikuandmeid kogutakse kindlaksmääratud ja legitiimsetel eesmärkidel.

  4.2. Isikuandmeid käideldakse täpselt ja õiglaselt.

  4.3. Isikuandmeid töödeldakse seaduslikult, st. ainult juhtudel, kui:

   4.3.1. subjekt annab nõusoleku, st. nõustub e-poe kasutamisreeglitega;

   4.3.2. või sõlmitakse leping, mille üks pooltest on andmesubjekt;

   4.3.3. MB "Internetinė parduotuvė" on kohustatud töötlema isikuandmeid kooskõlas seadusega;

   4.3.4. isikuandmete töötlemine on vajalik MB "Internetinė parduotuvė"  või kolmanda isiku kellele isikuandmed on esitatud, õigustatud huvides ja kui andmesubjekti huvid ei ole ülekaalus.

  4.4. Isikuandmeid uuendatakse pidevalt.

  4.5. Isikuandmeid säilitatakse mitte kauem, kui seda nõuavad andmete töötlemise seatud eesmärgid.

  4.6. Isikuandmetega tegelevad ainult need töötajad, kellele on see õigus antud.

  4.7. Kogu teave meie poolt töödeldavate isikuandmete kohta on konfidentsiaalne.

5. E-poodi saate kasutada järgmistel tingimustel:

  5.1. vähemalt 18-aastased füüsilised isikud;

  5.2. alaealised vaid nende vanemate, eestkostjate või hooldajate nõusolekul, välja arvatud juhul, kui nad ise oma sissetuleku või stipendiumi eest vastutavad;

  5.3. juriidilised isikud;

  5.4. kõigi eespool nimetatute volitatud esindajad.

6. Pange tähele, et selleks, et pakkuda Teile meie veebisaidil täielikku teenust, salvestame Teie arvutisse (seadmesse) teavet (küpsised, inglise k. „cookies“). Me kasutame salvestatud teavet, et tuvastada Teid kui veebilehe varasemat kasutajat, ja koostada veebilehe liiklusstatistikat. Saate igal ajal vaadata, millist teavet (küpsiseid) me salvestame, ja võite kustutada mõned või kõik salvestatud küpsised. Teil on ka õigus keelduda teabe (küpsiste) salvestamisest ja kasutamisest Teie arvutis või seadmes, kuid sellisel juhul ei pruugi Teil olla ligipääsu mõnele veebisaidi funktsioonile. Eeldame, et e-poe kasutamisega nõustute teabe salvestamisega Teie arvutisse (seadmesse). Saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta tühistada, muutes oma veebilehitseja seadeid või võttes meiega ühendust veebisaidil avaldatud kontaktide kaudu.

II. Isikuandmete kogumine, töötlemine, säilitamine

7. Teie isikuandmeid (nimi, perekonnanimi, vanuserühm,  aadress, telefon number, e-posti aadress ja muu e-poe registreerimise vormil märgitud teavet) kogutakse ja töödeldakse järgmistel eesmärkidel:

  7.1. töödelda Teie kaubatellimusi;

  7.2. koostada finantsdokumente (nt arved);

  7.3. lahendada probleeme, seoses kaupade esitlemise või tarnimisega;

  7.4. täita muid lepingulisi kohustusi;

  7.5. otseturunduse eesmärgil.

8. E-poes registreerimisel palume Teil esitada täielikud ja õiged isikuandmed.

9. Teie isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel  MB "Internetinė parduotuvė"  rakendatakse organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, et tagada isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja muu ebaseadusliku töötlemise eest.

10. MB "Internetinė parduotuvė" saab kasutada statistilistel eesmärkidel andmeid, mis ei ole otseselt seotud Teie isikuga st andmeid ostude kohta. Selliseid statistilisi andmeidkogutakse ja töödeldakse viisil, mis välistab kliendi identiteedi või muu isikuandmeid sisaldava teabe avalikustamise.

III. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

11. MB "Internetinė parduotuvė" jätab endale õiguse edastada teavet kolmandatele isikutele:

11.1. ainult käesoleva dokumendi punktides 4 ja 6 sätestatud eesmärkidel;

11.2. ainult Eesti Vabariigi seadustega kehtestatud korras.

IV. Isikuandmete muutmine või uuendamine

12. Teil on õigus igal ajal muuta ja/või uuendada registreerimisvormis toodud andmeid.

V. Informatsiooni või pretensioonide edastamine

13. Olles andnud loa oma isikuandmete töötlemiseks, on teil õigus:

  13.1. nõuda oma isikuandmete parandamist või hävitamist või peatada oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud säilitamine, kui andmeid töödeldakse käesoleva ja muude seaduste sätteid rikkudes;

  13.2.esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele.

14. MB "Internetinė parduotuvė" annab Teile isikuandmete töötlemist käsitleva taotluse saamisel vastuse 30 kalendripäeva jooksul alates Teie taotluse esitamise kuupäevast. Arvesse võetakse ainult kirjalikult (e-posti aadressil info@inbeauty.ee) esitatud taotlusi isikuandmete töötlemise kohta.o:p>

VI. Privaatsuspoliitika muutmine

15. Isikuandmete töötlemise ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamist reguleerivate õigusaktide muudatuste korral vaadatakse privaatsuspoliitika sätted läbi ja ajakohastatakse.

Privaatsuspoliitika muudatused või parandused jõustuvad alates nende avaldamise kuupäevast, s.t. alates päevast, mil need avaldatakse inbeauty.ee veebilehel.