Teie ostukorv on tühi!
Saate 25% allahindlust koodiga: BLACK *valitud toodete jaoks

Ostutingimused

OSTUTINGIMUSED

1. Üldsätted

1.1. Käesolevad ostu-müügitingimused (edaspidi - Tingimused) määravad kindlaks www.inbeauty.ee e-poest kaupa ostva isiku (edaspidi - Ostja) ja MB Elektroninė parduotuvė“ (edaspidi - Müüja) vastastikused õigused, kohustused ja vastutuse, kui Ostja ostab e-poest kaupa. E-poest kauba ostmisel nõustub Ostja käesolevate Tingimuste kohaldamisega.

1.2. Müüja jätab endale õiguse Tingimusi igal ajal muuta, täiendada või uuendada, arvestades õigusaktidega kehtestatud nõudeid. Kõikidest muudatustest, parandustest või täiendustest teavitatakse registreerunud Ostjat inbeauty.ee lehele sisselogimisel ning sellest e-poest ostmiseks peab ta muudetud Tingimustega uuesti nõustuma.

1.3. Meie e-poest tohivad kaupa osta:

1.3.1. teovõimelised füüsilised isikud, s.o. täisealised isikud, kelle teovõime ei ole kohtumäärusega piiratud;

1.3.2. neljateist- kuni kaheksateistaastased alaealised ainult oma vanemate või eestkostjate nõusolekul, välja arvatud juhul, kui nad käsutavad oma sissetulekuid iseseisvalt;

1.3.3. juriidilised isikud;

1.3.4. kõigi ülalnimetatud isikute volitatud esindajad.

1.4. Tingimustega nõustudes kinnitab Ostja, et vastavalt Tingimuste punktile 1.4 on tal õigus osta inbeauty.ee e-poest kaupa.

2. Isikuandmete kaitse

2.1. Ostja saab inbeauty.ee e-poest kaupa tellida kahel viisil:

2.1.1. registreerudes sellel veebisaidil, sisestades oma e-posti aadressi ja parooli;

2.1.2. ilma sellel veebisaidil registreerumata.

2.2. Kaupade tellimisel, nii Tingimuste punktis 2.1.1. kui ka 2.1.2. määratud viisil, peab Ostja märkima Müüja poolt antud vastavatele infoväljadele oma isikuandmed, mida on vaja tellimuse nõuetekohaseks täitmiseks: ees- ja perekonnanimi, tarneaadress, telefoninumber ja e-posti aadress.

2.3. Kui Ostja nõustub, võib tema punktis 2.2 osutatud isikuandmeid töödelda inbeauty.ee e-poes otseturunduse eesmärgil. Ostjal on registreerimisel võimalus valida, kas saada uudiskirju ja eripakkumisi või mitte.

2.4. Nõustudes oma isikuandmete töötlemisega kaupade ja teenuste müügiks Müüja veebipoes, annab Ostja nõusoleku ka tema poolt esitatud e-posti aadressile ja telefoninumbrile infosõnumite saatmiseks, mis on vajalikud kauba tellimuse täitmiseks.

2.5. Müüja kohustub mitte avaldama Ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud Müüja partnerid, kes osutavad kauba kohaletoimetamist või muid Ostja tellimuse nõuetekohase täitmisega seotud teenuseid. Kõigil muudel juhtudel saab Ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele avaldada ainult Eesti Vabariigi õigusaktidega sätestatud korras.

2.6. Kui Ostja esitab Müüjale või kullerfirma esindajale isikut tõendava dokumendi, kasutatakse seda ja seal olevaid andmeid ainult isiku nõuetekohaseks tuvastamiseks.

3. Ostu-müügilepingu sõlmimise hetk

3.1. Leping Ostja ja Müüja vahel loetakse sõlmituks hetkest, mil Ostja peale ostetava(te) kaupa(de) valimist ja ostukorvi loomist vajutab lingile „Maksa“.

4. Ostja õigused

4.1. Ostjal on õigus osta kaupu inbeauty.ee e-poest käesolevates Tingimustes sätestatud korras.

4.2. Ostjal on õigus keelduda e-poega inbeauty.ee sõlmitud kauba ostu-müügilepingust, teatades sellest Müüjale kirjalikult (e-posti teel, märkides ära tagastatava toote ja tellimuse numbri) hiljemalt 14 (neljateist) päeva jooksul alates kauba kohaletoimetamise päevast.

4.3. Tingimuste punktis 4.2 sätestatud ostja õigust rakendatakse vastavalt võlaõigusseaduse §-le 56 „Õigus lepingust taganeda“.

4.4. Ostja võib kasutada punktis 4.2 sätestatud õigust ainult juhul, kui kaup ei ole kahjustatud või selle välimust oluliselt muudetud ning kui kaupa ei ole kasutatud.

5. Ostja kohustused

5.1. Ostja peab tasuma kauba ja selle kohaletoimetamise hinna, samuti muud maksed (kui need on lepingu sõlmimisel märgitud) ning tellitud kauba vastu võtma. Ostja tasub kauba eest Paysera süsteemi kaudu, kauba kohaletoimetamise ajal sularahas või kaardiga kauba kohale toimetanud kullerteenuse volitatud esindajale või pangakaardiga kaubale järgi tulles valitud pakiautomaati.

5.2. Kui Ostja registreerimisvormis esitatud andmed muutuvad, peab Ostja neid viivitamatult uuendama

5.3  Raha üleandmise kviitungi allkirjastamisel kullerfirma volitatud töötajaga peab Ostja talle üle andma täpse kauba eest tasumisele kuuluva rahasumma ja kohaletoimetamise kulud.

5.4. Pärast registreerumist kohustub Ostja mitte edastama oma sisselogimisandmeid kolmandatele isikutele.

5.5. Ostja, kasutades veebipoodi inbeauty.ee, kohustub järgima käesolevaid Tingimusi, muid e-poes selgelt märgitud Tingimusi ning mitte rikkuma Eesti Vabariigi seadusi.

6. Müüja õigused

6.1. Kui Ostja püüab kahjustada e-poe töö stabiilsust ja turvalisust või rikub oma kohustusi, on Müüjal õigus viivitamata ja hoiatuseta piirata või peatada tema ligipääs e-poele või erandjuhtudel tühistada Ostja registreering.

6.3. Oluliste asjaolude ilmnemisel võib Müüja e-poe töö ajutiselt või täielikult lõpetada ilma Ostjat eelnevalt teavitamata.

6.4. Müüjal on õigus tühistada tellimus ilma Ostjat eelnevalt teavitamata, kui Ostja, valides Tingimuste 8.2.1. punktis sätestatud makseviisi, ei tasu kauba eest 3 (kolme) kalendripäeva jooksul.

7. Müüja kohustused

7.1. Müüja kohustub andma Ostjale võimaluse kasutada e-poe inbeauty.ee pakutavaid teenuseid käesolevates Tingimustes ja e-poes sätestatud korras.

7.2. Müüja kohustub austama Ostja privaatsusõigust tema isikuandmetele, s.o. Ostja poolt esitatud isikuandmeid töödeldakse ainult vastavalt Tingimuste 2. peatükile ja Eesti Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korrale.

7.3. Müüja kohustub tarnima Ostja poolt tellitud kaubad Ostja poolt määratud aadressile Tingimuste punktis 9 sätestatud korras.

7.4. Müüja, kellel ei ole oluliste asjaolude tõttu võimalik tellitud kaupa Ostjale tarnida, kohustub tagastama Ostjale tema tasutud raha 7 (seitsme) tööpäeva jooksul, kui Ostja sooritas ettemaksu.

7.5. Kui Ostja kasutab Tingimuste punktis 4.2 sätestatud õigust ja Tingimuste punktis 4.4 sätestatud tingimust, kohustub Müüja tagastama Ostjale makstud raha 7 (seitsme) tööpäeva jooksul alates tagastatud kauba kättesaamise kuupäevast.

8. Toodete hinnad, tasumise kord ja tingimused

8.1. Toodete hinnad veebipoes ja vormistatud tellimuses on märgitud eurodes.

8.2. Ostja tasub kauba eest ühel järgmistest viisidest:

8.2.1. elektrooniline pangandus Paysera süsteemi kaudu või Paysera süsteemis määratud meetodite kaudu;

8.2.2. sularahas kauba üleandmisel või pangakaardiga kaubale pakiautomaati järele tulles;

8.2.3. pangaülekandega;

8.3. Valides Paysera süsteemi kaudu makse internetipangast, kohustub ostja kohe maksma. Tarneaja arvestus ja saadetise komplekteerimine algavad alles peale makse laekumist.

9. Kauba kohaletoimetamine

9.1. Kauba kohaletoimetamine Ostjale:

9.2. Kaup toimetatakse määratud pakiautomaati:

9.2.1. Ostja kohustub määrama pakiautomaadi, kuhu ta soovib oma tellimuse saada.

9.2.2. Pakki hoitakse pakiautomaadis kullerfirma poolt määratud perioodi jooksul. Tähtaja lõppedes tagastatakse pakk saatjale.

9.2.3. Saadetist ei ole võimalik ümber suunata teise tarnekohta.

9.3. Kauba kohaletoimetamine Ostja poolt määratud aadressile:

9.3.1. Ostja, kes on tellimuse käigus valinud kättetoimetamise teenuse, kohustub märkima kauba täpse kohaletoimetamise koha.
9.3.2. Ostja kohustub kauba ise vastu võtma. Juhul, kui Ostja ei saa kaupa ise vastu võtta ja kaup on tarnitud märgitud aadressile ja muude Ostja poolt esitatud andmete alusel, ei ole Ostjal õigust esitada Müüja vastu mingeid nõudeid seoses kauba tarnimisega valele isikule.
9.3.3. Kauba toimetab kohale Müüja või tema volitatud esindaja.

9.4. Kohaletoimetamise (tarne) tasu sõltub tellimuse summast. Kauba kohaletoimetamise hinnad on märgitud inbeauty.ee lehel http://inbeauty.ee/kohaletoimetamine

9.5. Ostja nõustub, et erandjuhtudel võib kauba kohaletoimetamine viibida Müüjast mitteolenevate ettenägematute asjaolude tõttu. Sel juhul kohustub Müüja koheselt Ostjaga ühendust võtma ja kauba kohaletoimetamise tingimused kooskõlastama.

9.6. Müüja on igal juhul vabastatud vastutusest kauba tarnetähtaegade rikkumise eest, kui kaup ei ole Ostjale üle antud või ei ole õigeaegselt üle antud Ostja süül või Ostjast sõltuvate asjaolude tõttu.

9.7. Kauba Ostjale üleandmisel peab Ostja koos Müüja või tema volitatud esindajaga kontrollima saadetise ja kauba (kaupade) seisukorda ning allkirjastama saadetise üleandmise-vastuvõtmise dokumendi. Pärast ostja poolt saadetise üleandmise-vastuvõtmise dokumendi allkirjastamist loetakse, et saadetis on üle antud rahuldavas seisukorras ning kaubal ei ole kahjustusi, mis ei ole põhjustatud tootmispraagist, ning et kauba komplekteerimisel ei ole mittevastavusi, mida on võimalik välisel vaatlusel tuvastada. Kui Ostja märkab, et tarnitud saadetise pakend on kahjustatud (kortsus, märg või muul viisil väliselt kahjustatud), et kaup (kaubad) on kahjustatud ja/või et kaup (kaubad) ei ole vajalikult komplekteeritud, on Ostja kohustatud selle saadetise üleandmise-vastuvõtmise dokumendis ära märkima ning koostama Müüja või tema esindaja juuresolekul vabas vormis akti saadetise või kauba kahjustuste või mittevastavuse kohta. Kui Ostja neid toiminguid ei tee, vabaneb Müüja vastutusest Ostja ees kauba kahjustuste eest, mis ei ole tingitud tootmispraagist, ning kauba komplektatsiooni mittevastavuse eest, kui seda on võimalik kindlaks teha kauba välise kontrolli käigus.

10. Kauba tagastamine ja ümbervahetamine

10.1. Müüdud kauba puudused kõrvaldatakse või ebakvaliteetne kaup asendatakse või tagastatakse vastavalt Võlaõigusseaduses sätestatule.

10.2. Toote (toodete) tagastamiseks peab Ostja täitma toote tagastamise sooviavalduse ja saatma selle e-posti aadressile info@inbeauty.ee.

10.3. Ostja võib kasutada punktis 10.1 sätestatud õigust 14 (neljateist) kalendripäeva jooksul alates talle kauba üleandmise kuupäevast, teavitades sellest Müüjat Tingimuste 10.2. punktis sätestatud korras.

10.4. Kauba tagastamisel peab Ostjale täitma järgmiseid tingimusi:

10.4.1. tagastatud kaup peab olema kahjustamata originaalpakendis (see punkt ei kehti ebakvaliteetse kauba tagastamise korral);

10.4.2. toode peab olema Ostja poolt kahjustamata;

10.4.3. toode peab olema kasutamata ja kaubandusliku välimusega (see ei kehti ebakvaliteetse kauba tagastamise korral);

10.4.4. toode peab olema samas komplektatsioonis, nagu siis, kui Ostja selle vastu võttis;

10.5. Müüjal on õigus Ostja poolt tagastatud kaupa mitte vastu võtta, kui Ostja ei järgi käesolevas artiklis sätestatud kauba tagastamise korda.

10.6. Eeskirjade punktis 10.1 sätestatud õigust võib kasutada ainult Ostja, keda vastavalt Tarbijakaitseseadusele loetakse tarbijaks, st füüsiline isik, kes tegutseb eesmärgil, mis ei ole seotud tema majandus- või kutsetegevusega.

10.6.1. Ostja (tarbija) ei saa kasutada Tingimuste punktis 10.1 sätestatud taganemisõigust, kui lepingu esemeks on:

10.6.2. sellise asja üleandmine, mis on valmistatud, arvestades lepingupooleks oleva tarbija isiklikke vajadusi;

10.6.3. sellise asja üleandmine, mis on valmistatud tarbija esitatud tingimuste kohaselt;

10.6.4. sellise asja üleandmine, mis rikneb või vananeb kiiresti;

10.6.5. sellise suletud pakendis asja üleandmine, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud;

10.6.6. asja üleandmine, mis oma olemuse tõttu segatakse või ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga selliselt, et neid ei saa enam teineteisest eraldada;

samuti muudel Võlaõigusseaduse §-s 53 ja teistes õigusaktides määratletud juhtudel.

10.7. Sobimatu kvaliteediga kaup või kvaliteetkaup, mille kuju, suurus, värv, mudel või komplektsus Ostjale ei meeldi, vahetatakse või tagastatakse Võlaõigusseaduse, Tarbijakaitseseaduse ja teiste kehtivate Eesti Vabariigi õigusaktide alusel.

10.8. Kõikidel juhtudel tagastatakse raha tagastatud kauba eest ülekandega ja ainult maksja pangakontole.

11. Vastutus

11.1. Ostja vastutab täielikult tema poolt esitatud isikuandmete õigsuse eest. Kui Ostja ei esita täpseid isikuandmeid, ei vastuta Müüja sellest tulenevate tagajärgede eest ning tal tekib õigus nõuda Ostjalt tekkinud otseste kahjude hüvitamist.

11.2. Ostja vastutab selle veebipoe kasutamisel tehtud toimingute eest.

11.3. Pärast registreerimist vastutab Ostja oma sisselogimisandmete edastamise eest kolmandatele isikutele. Kui inbeauty.ee pakutavaid teenuseid kasutab kolmas isik, kes on Ostja sisselogimisandmete abil e-poodi sisse loginud, loeb Müüja seda isikut Ostjaks.

11.4. Müüja vabaneb igasugusest vastutusest juhtudel, kui kahju tekib seetõttu, et Ostja, olenemata Müüja soovitustest ja oma kohustustest, ei tutvunud käesolevate Tingimustega, kuigi talle oli selline võimalus antud.

11.5. Kahju tekkimisel hüvitab süüdlane teisele poolele otsesed kahjud.

11.6. Müüja ei vastuta Ostja ja Müüja partnerite, kelle teenuseid Ostja tellib, vastastikuste kohustuste nõuetekohase täitmise eest.


12. Müüja kasutatavad turundusvahendid

12.1. Müüja võib omal äranägemisel algatada erinevaid kampaaniaid inbeauty.ee e-poes.

12.2. Müüja jätab endale õiguse igal ajal omal äranägemisel kehtestada ja/või tühistada pakkumisi, kampaaniaid või muudatusi Kaupade hindades, kui see ei piira Ostja õigusi, sealhulgas Lepingu tingimusi.

12.3. Allahindlused ei summeeru.

12.4. Sooduskoodid ei kehti allahinnatud kaupadele, teatud kaubamärkide seadmetele ja toidulisanditele.


13. Lojaalsussüsteem

13.1. Ostjad saavad inbeauty.ee veebipoes ostes sooduspunkte. Need punktid konverteeritakse eurodeks, mida Ostja saab kasutada allahindluse saamiseks oma järgmisel ostul inbeauty.ee veebipoes.

13.2. Sooduspunktid on 2% ostusummast.

13.3. Müüjal on õigus lojaalsuspunktide süsteemi igal ajal muuta, tühistamata Ostjate poolt enne muudatust kogutud punkte.

14. Infovahetus

14.1. Müüja saadab kõik teated vastavalt reeglite punktile 2.2. lõikes 1 sätestatud korras Ostja poolt antud e-posti aadressile.

14.2. Ostja saadab kõik teated ja küsimused aadressile info@inbeauty.ee.

15. Küpsiste kasutamine

15.1. Selleks, et pakkuda Ostjale või e-poe külastajale kõiki e-poes pakutavaid teenuseid, kasutab e-poe haldaja süsteemiküpsiseid (ingl. cookies). Küpsiseid kasutatakse e-poe varasema külastaja tuvastamiseks, e-poe keele määramiseks, kasutaja sessiooni ja sessiooni võtme tuvastamiseks ning e-poes esinevate vigade tuvastamiseks ja parandamiseks.


16. Lõppsätted

16.1. Need Tingimused on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktidega.

16.2. Käesolevatest Tingimustest tulenevatele suhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

16.3. Kõik käesolevate Tingimuste rakendamisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seadustega kehtestatud korras.